Bezpłatna pomoc prawna na terenie powiatu mikołowskiego

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Mieszkańcy powiatu mikołowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne w Orzeszu, Ornontowicach i Wyrach oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
W dwóch punktach darmowa pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, natomiast dwa pozostałe punkty prowadzone będą przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie.
Kto otrzyma nieodpłatną pomoc prawną?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
-młodzież do 26. roku życia,
-osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
-seniorzy po ukończeniu 65 lat,
-osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
-kombatanci,
-weterani,
-zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:
-poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
-wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie,
-niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
-prawa pracy,
-przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
-prawa cywilnego,
-spraw karnych,
-spraw administracyjnych,
-ubezpieczenia społecznego,
-spraw rodzinnych,
-prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Harmonogram otwarcia punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego – plik w załączeniu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255).

Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *